Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(la data 18-Jul-2019 actul a fost promulgata de Decretul 569/2019 [...]