Legea nr. 222 din 2023 – Modificare legislatie, functionare societati

Legea nr. 222/2023 intră în vigoare în data de 23 iulie 2023 iar aceasta aduce modificări structurale asupra legislației privind Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificări ulterioare.
Din punct de vedere normativ legea aduce o obligație suplimentară din punct de vedere fiscal și amplele proceduri privind activități transfrontaliere din perspectiva fuziunii sau divizării unei societăți.
Din punct de vedere fiscal se reglementează situația că radierea de la Registrul Comerțului a unei societăți se poate realiza în momentul în care se prezintă dovada plății impozitului pe venitului de lichidare a unei societăți.
Amintim faptul că actualele prevederi de la art. 94 din Codul fiscal stabilesc că sumele ce se cuvin participanților la societate rezultate în urma unei lichidării a societății ce exced capitalului social reprezintă un câștig din lichidarea societății, iar când participanții la societate sunt persoane fizice acesta se impozitează cu obligația plății impozitului pe venitul din lichidarea societății.
La data prezentei analize, impozitul este în procent de 10%, se reține prin stopaj la sursă, se declară prin declarația – Formular 100 depusă până pe data de 25 a lunii următoare celei în care s-a reținut impozitul, impozitul trebuie plătit tot până la această dată, iar ulterior se declară prin declarația – Formular 205, dacă persoanele fizice sunt rezidente în România.
Aici trebuie extinsă analiza când participanții sunt persoane fizice nerezidente.
Din punctul de vedere al succesiunii transfrontaliere avem ample reglementări privind:
•     fuziunea transfrontalieră;
•     transformarea transfrontalieră;
•     divizarea transfrontalieră;
Mai multe detalii puteti consulta direct pe: https://legeaz.net/monitorul-oficial-667-2023/lege-222-2023
Ai nevoie de o echipa specializata pentru radierea firmei tale?
Ne poti contacta la: