Detii o firma  care a fost infiintata in sectorul 4 din Bucuresti?

Ai ajuns unde trebuie pentru ca echipa noastra iti pune la dispozitie serviciul de suspendare a activitatii la o oferta speciala pentru aceste entitati.

Costul acestei proceduri este de 240 de lei, fara alte taxe ascunse.

Ai idee ce implica acest lucru?

In Romania, o firma isi poate suspenda activitatea in doua moduri:

  1. este prevăzută de Legea nr. 31/1990. Potrivit acesteia, societățile pot intra în inactivitate temporară, însă această perioadă de inactivitate trebuie anunțată organelor fiscale și înscrisă în Registrul Comerțului și nu poate depăși 3 ani. Acest termen, astfel cum se precizează, începe să curgă de la data înscrierii la Registrul Comerțului a mențiunii privind inactivitatea temporară.

Dacă perioada de inactivitate temporară a societății depășește termenul de 3 ani, orice persoană interesată, precum și ONRC, pot cere tribunalului pronunțarea dizolvării firmei.

  1. Este posibilă intrarea unei societăți într-o perioadă de inactivitate temporară este cea declarată de Fisc.

Cand este declarata inactiva o firma?

  • nu își îndeplinește nicio obligație prevăzută de lege în decursul unui an calendaristic,
  • se sustrage de la realizarea inspecției fiscale prin declararea unor date de identificare privind domiciliul fiscal care nu fac posibilă identificarea acestuia de către organul fiscal,
  • cand organul fiscal constată faptul că persoana juridică are sediul social expirat si/sau mandatul administratorului expirat si/sau durata de functionare a societatii expirata.

Ce documente sunt obligatorii pentru suspendarea activitatii firmei?

Trebuie sa bifezi in dosarul tau urmatoarele documente:

  • cererea de înregistrare, în original;
  • o declaraţia-tip pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora activităţile declarate pentru o perioadă de maxim 3 ani;
  • hotărârea adunării generale a acționarilor/asociaților  sau decizia asociatului unic care privește suspendarea temporară a activităţii societății, în original;
  • certificatele constatatoare care au fost emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru suspendarea activității societății;
  • dovezile în ceea ce privește plata taxelor sau a tarifelor legale.

N-ai timp pentru aceasta procedura?

Nu-ti face griji. Echipa noastra itis are in ajutor.

Hai sa ne cunoastem pe:

office@as-juridic.ro/ nicoleta@dizolvaresocietate.ro sau la numerele de telefon: 0766 299 279/ 0722 436 149

Nu uita ca oferta este inca valabila!