Un nou serviciu este activ in portofoliul AS JURIDIC, incepand de astazi!
Este vorba despre procedura de Renunțare la mandatul de administrator din cadrul unui SRL/Demisia administratorului SRL
Plecând de la definiția administratorului, acesta poate fi persoana fizică sau persoana juridică, asociat sau neasociat, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu restricţiile arătate în actul constitutiv, în baza mandatului încredinţat de către asociaţii reuniţi în adunarea generală.
Numirea în calitatea de administrator este foarte clară și din acest motiv, ne-am propus sa detaliem modurile în care, mandatul administratorului poate înceta.
Am identificat doua mijloace prin care mandatul unui administrator poate înceta:
 
  •  Demisia administratorului în cazul în care asociații sunt de acord (prin AGA)

În aceasta situație, administratorul va formula, în scris, cererea de demisie care trebuie înregistrată în cadrul societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data efectivă a încetării activității administratorului. Ulterior, se convoacă AGA extraordinară și se ia act de demisia înaintată,  numindu-se un nou administrator. Noile modificări vor fi consemnate în actul constitutiv actualizat și se vor înregistrează la Registrul Comerțului.

  • Demisia administratorului în cazul în care asociații nu sunt de acord sau nu se prezintă la AGA
În această situație, procedura presupune în primul rând că administratorul își depune demisia, iar acest act unilateral trebuie să aibă și ștampila de primire/nr. înregistrare la societate.  În cazul în care acest lucru nu este posibil, administratorul demisionar trebuie să facă toate diligențele necesare, notificării tuturor asociaților/sediu social/puncte de lucru cu privire la demisia sa.
Administratorul demisionar va convoca AGA, iar în situația în care asociații nu se prezintă, sau nu votează, va întocmi procesul verbal ș via depune mențiunea în Registrul Comerțului. Aceasta este data de la care administratorul, deși nu va fi radiat din evidențele Registrului, va apărea cu titlul de administrator demis, astfel încât nu îi vor putea fi imputate fapte ulterioare acestei date.
Pret procedura: 650 Lei