office@as-juridic.ro
0766 299 279/ 0722 436 149

Registrul Comertului nu mai solicita depunerea declaratiei pe propria raspundere privind beneficiarul real