În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1028 din data de 04.11.2020 au fost publicate rectificările aduse Legii nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990.

Astfel, alineatele (4) și (5) ale articolului 185 din Legea nr. 31/1990 au fost abrogate.

Prin urmare, societăţile care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei nu mai au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la art. 185 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 (situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor, după caz).

De asemenea, pentru societățile a căror cifră anuală de afaceri nu depășește 10 milioane lei, anunțul prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la art. 185 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 nu se va mai  publica pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

 

Extras din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1028/04.11.2020 cu rectificarea la Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990

 

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa luati legatura cu specialistii AS-JURIDIC!