Cei care realizează venituri din postări pe Facebook, Instagram, Tik-Tok, sau pe alte rețele de socializare au obligaţia, conform legii, să declare veniturile respective şi să plătească impozit pe venit, taxe și contribuţii la stat, după cum reiese dintr-un ghid publicat  de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pe site-ul instituției.

IMPORTANT: Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Ghidul poate fi consultat GRATUIT aici: Brosura_FB_2021

Astfel:

“Veniturile obţinute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite reţele de socializare reprezintă venituri impozabile. Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneraţie financiară), cât şi cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii etc.).”, se arată în documentul publicat de ANAF.
Potrivit sursei citate, în situaţia în care activitatea se desfăşoară cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu şi urmărind obţinerea de venituri şi sunt întrunite criteriile unei activităţi independente, veniturilor obţinute de persoanele fizice din postările realizate pe diferite reţele de socializare şi care fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri le sunt aplicabile prevederile Cap. II „Venituri din activităţi independente” din Titlul IV – „Impozitul pe venit” din Codul fiscal.
Conform documentului publicat de ANAF, exercitarea unei activităţi independente presupune îndeplinirea a cel puţin patru din criteriile prevăzute de Codul fiscal, respectiv:
– persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;
– persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
– riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
– activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
– activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
– persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
– persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii.
Sursa citată menţionează că, veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, venitul net anual se determină fie pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii, fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Persoanele care determină venitul net anual pe baza normelor de venit au obligaţia stabilirii impozitului anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.
Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul determinării venitului în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.