In MOF 583 din 02.07.2020 s-a publicat Legea 102/2020 care aduce cateva modificari Legii 31/1990 denumita si Legea societatilor comerciale.

Astfel, se aduc urmatoarele modificari de interes major:

Persoanele fizice, juridice pot fi asociati unici in mai multe SRL-uri

S-a abrogat Art. (14) in care se stipula ca :

(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.
(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.
(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) şi (2) , statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, precum şi orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăţi astfel constituită.
(4) Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru societăţile cu răspundere limitată

Prin urmare se elimina si obligatia de a depune declarația pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată la autentificarea actului constitutiv.

Se abroga si Art (17) alineat (4) in care se stipula ca:

La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

Prin urmare, vom putea declara intr-o singura incapere, cate sedii de firma dorim

Deasemenea,  la Articolul 17 se introduce un nou alin (6) – prin care nu mai avem nevoie de acordul vecinilor si al asociatiei de locatari daca declaram ca nu desfasuram activitate economica in locatia respectiva.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la:

Tel. 0766 299 279/ 0722 436 149

Email: office@as-juridic.ro / nicoleta@dizolvaresocietate.ro