O serie de modificari au fost deja intrate in vigoare si enumeram mai jos (sintetizat) cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le cunoasca toti consumatorii din Romania:

1.In vederea dobândirii personalităţii juridice, actele constitutive şi a celor modificatoare ale ONG-urilor se vor putea depune la judecătorie ca înscris sub semnatură privată, cu excepţia cazului în care patrimoniul iniţial cuprinde imobile, pentru care va fi necesară forma autentică notarială;

2. Denumirea de act constitutiv  se schimba cu denumirea de „statut”, însă acesta din urmă va cuprinde şi informaţiile care până acum se regăseau în actul constitutiv, precum datele de identificare, scopul și obiectivele fundației, denumirea fundației, sediul fundației, durata de funcționare a fundației, componenţa organelor de conducere, administrare și control ale fundației etc. Pe lângă acestea, noua reglementare modifică art. 6 şi art. 16 din OG nr. 26/2000 şi instituie obligaţia furnizării şi a următoarelor informaţii:

– categoriile de resurse patrimoniale ale fundației;
– atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;
– procedura de desemnare și de modificare a componenţei organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației (în cazul fondatorilor care încheie statutul fundației);
– destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației.

3. A fost eliminată valoarea minimă obligatorie de 200 lei a patrimoniului iniţial al unei asociaţii (asa cum prevedea reglementarea anterioară)

4.  Nu se mai depune nici un act justificativ la judecatorie. Astfel, a fost eliminată obligaţia dovedirii unui patrimoniu iniţial la judecătorie.

5.  Nu se mai depune declaratia privind beneficiarul real, în cazul în care asociaţia este formată numai din persoane fizice şi nu există „beneficiari reali” în afara membrilor asociaţiei.

6. A fost eliminată obligaţia includerii în denumire a termenului „asociaţie”, precum şi a traducerii în limba română atunci cand denumirea în integralitate sau unii termeni din denumire sunt într-o limbă străină. Excepţie: doar la cererea către Ministerul Justiţiei de acordare a dovezii disponibilităţii denumirii se anexează traducerea legalizată a denumirii propuse, când aceasta este într-o limbă străină;

7. Nu mai este necesar avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, atunci când persoana împuternicită declară pe propria răspundere faptul că asociaţia nu va desfăşura activitate la sediul ales;

8. Dacă la constituirea asociaţiei participă şi o persoană juridică, cu privire la aceasta cererea de înscriere va fi însoţită doar de următoarele documente:
a) extras oficial de la registrul autorităţii relevante la care este înregistrată, care să ateste forma persoanei juridice şi reprezentanţii acesteia;
b) în cazul în care statutul asociaţiei este semnat de o altă persoană decât reprezentanţii prevăzuţi în documentul de la lit. a), hotărârea organelor de conducere ale persoanei juridice fondatoare în sensul înfiinţării asociaţiei şi desemnării persoanei pentru a o reprezenta în cadrul asociaţiei;
c) cazier fiscal al persoanei juridice fondatoare, caz în care nu este necesară depunerea unui cazier fiscal şi de către persoana fizică reprezentant al persoanei juridice.

9. Pentru constituirea unei filiale de asociatii este nevoie de doar 2 persoane (faţă de 3 persoane, cum prevedea reglementarea anterioară);

10. A fost reglementată expres desfăşurarea şedinţelor Adunării Generale, regimul juridic al hotărârilor luate de Adunarea Generală, precum şi instituirea unor reguli noi pentru Consiliului director (pct. 15-19 din Legea nr. 276/2020, care modifică art. 23 alin. 1 şi 2, art. 24 alin. 1 şi 3, art. 25, art. 27 alin. 1 şi art. 29 alin. 3 şi 4 din OG nr. 26/2000).

ATENTIE!

Legea a intrat în vigoare la data de 5 decembrie 2020.

Daca ai nevoie de informatii suplimentare, ne gasesti la urmatoarele coordonate:

Adresa: Str. Aristide Pascal nr 29-31, Et 5, Ap 2, Sector 3, Bucuresti

 

 

 

Program: Luni – Vineri: 08:30 – 18:00