INFORMARE privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de muncă

În contextul răspândirii infecţiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2), Inspecţia Muncii recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, precum şi altor participanţi la procesele de muncă să se informeze şi să aplice măsurile dispuse de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi de autorităţile competente, pentru gestionarea și limitarea răspândirii COVID-19.

Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi ale Ordonanţelor militare emise de ministrul afacerilor interne, recomandăm angajatorilor să introducă, acolo unde este posibil, munca la domiciliu sau telemunca pe perioada stării de urgenţă.

Ca angajatori trebuie să aveţi în vedere următoarele măsuri prioritare pentru prevenirea apariţiei şi răspândirii COVID-19 la locurile de muncă:

  • Informaţi şi instruiţi lucrătorii cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, pe baza recomandărilor autorităţilor competente.
  • Asiguraţi echipamente individuale de protecţie1 (spre exemplu: măști de protecţie, mănuși de protecţie etc.) şi verificaţi corecta utilizare a acestora iar, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie, acordaţi echipamente individuale de protecţie noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19.
  • Stabiliţi măsuri igienico-sanitare cu consultarea medicilor de medicina muncii. Instruiţi lucrătorii cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităţilor din domeniul sănătăţii.
  • Acordaţi, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanţi etc.) care să prevină răspândirea infecţiei cu noul Coronavirus.
  • Limitaţi reuniunile de lucru la minim posibil, iar dacă acestea sunt absolut necesare luaţi toate măsurile de prevenire şi protecţie (ședinţe în sistem video conferinţă, distanţa de siguranţă între participanţi etc.).
  • Limitaţi contactul dintre persoane, luaţi măsuri pentru păstrarea distanţei de siguranţă, evitaţi activităţile colective (evitaţi expunerea lucrătorilor la contact direct/interacţiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul proceselor de muncă etc.).
  • Reduceţi la minim posibil delegaţiile/deplasările lucrătorilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.
  • Asiguraţi controlul medical periodic al lucrătorilor. Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă (Legea nr. 319/2006, actualizată).
  • Lucrătorii au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecţie cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acţiunile/omisiunile lor
  • Întrerupeţi posibilitatea transmiterii COVID-19 la locurile de muncă prin aplicarea imediată a măsurilor adecvate de prevenire şi protecţie

Pentru recomandări/informaţii privind noul Coronavirus apelaţi TELVERDE 0800.800.358

Numai în caz de urgenţă apelaţi 112 !

 

*Sursa informatiilor: Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti