Stiai ca toate formalitățile necesare pentru înființarea unei societății
se pot derula exclusiv online?
Anul 2022 a fost plin de modificari legislative si iata care este noutatea privind aceasta procedura!
Toate documentele de mai jos se vor semna electronic .
Pentru înregistrarea în registrul comerțului prin mijloace electronice se utilizează, ca mijloc de identificare electronică, semnătura electronică calificată emisă în cadrul unui sistem de identificare electronică inclus în lista publicată de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.
💥La data de 26 iulie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului şi pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, prin care s-a realizat codificarea reglementărilor primare în domeniul înregistrării în registrul comerțului, simplificarea formalităților în relația cu oficiul registrului comerțului și transpunerea Directivei (UE) 2019/1151 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 186 din 11.7.2019.
💥Legea, în ansamblul său, va intra în vigoare la 4 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, însă prevederile ce stabilesc măsurile necesare aplicării au intrat în vigoare în termenul general de 3 zile de la data publicării, potrivit dispozițiilor art.141 alin.(1) din Legea nr.265/2022.
💥Pentru a asigura celeritatea și fluența procedurii de înregistrare și pentru a crea cadrul de aplicare a prevederilor privind constituirea online a societăților și înregistrarea în registrul comerțului prin mijloace electronice, norma primară prevede că prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Oficiului Național al Registrului Comerțului, se stabilesc:
💥formatul cererii de înregistrare în registrul comerțului pentru :
formatul, elementele de siguranţă şi structura certificatului de înregistrare, în format letric şi electronic, se stabilesc prin ordin al ministrului justiției ; https://www.just.ro/…/anexa-3-certificat-de…
💥modelul declaraţiei-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii https://www.just.ro/…/anexa-4-declaratie-pe-propria…
💥modelul certificatului constatator care atestă că s-au înregistrat declarația prevăzută la alin. (1) şi datele din aceasta ; https://www.just.ro/…/anexa-5-certificat-constatator…
💥formatul formularului-tip de act constitutiv care se folosește în procedura de constituire online (sau care poate fi folosit ca model de act constitutiv în cazul transmiterii cererii de înregistrare prin corespondență, inclusiv electronică, sau în cazul depunerii acesteia la sediul oficiului național al registrului comerțului). https://www.just.ro/wp-content/uploads/2022/08/anexa-1-formular-tip-de-act-constitutiv.docx💥
Ai nevoie de informatii suplimentare?
Ne poti contacta la:
Adresa:Str. Aristide Pascal nr 29-31, Et 5, Ap 2, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0766 299 279 / 0722 436 149
Email: office@as-juridic.ro / nicoleta@dizolvaresocietate.ro