Zilele trecute va aduceam in vizor care sunt cele mai importante modificari legislative si cum ne influenteaza activitatea juridica de acum incolo.

Astazi va explicam pe scurt ce alte modificari mai sunt in contextul in care Legea 223/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial 1018/02.11.2020 si modifica Legea 31/199o.

Iata si alte modificari importante pe care trebuie sa le cunoasteti:

1Opozitiile privind modificarile actului constitutiv se aplica fara respectarea prevederilor art. 57 din Legea 31/1990
Articolul 61 alin (1) din Legea 31/1990 era:
“(1)Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile.”
Prin legea 223/2020 se modifica art 61 alin (1) astfel:
“(1) Creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaților privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești să oblige, după caz, societatea sau asociații la repararea prejudiciului cauzat.”
Articolul 62 alin (2) din Leagea 31/1990 era:
“(2)Dispoziţiile art. 133 referitoare la suspendare se aplică în mod corespunzător. Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă.”
Prin legea 223/2020 se modifica art 62 alin (2) astfel:
“(2) Opoziția se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, fiind aplicabile dispozițiile art. 202 din Codul de procedură civilă.”
Articolul 185 alin (6) din Leagea 31/1990 era:
“(6)Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor şi informaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (5).”
Prin legea 223/2020 se modifica 185 alin (6) astfel:
“(6) Ministerul Finanțelor Publice și Oficiul Național al Registrului Comerțului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor și informațiilor prevăzute la alin. (3).”
Articolul 202 alin (2) din Leagea 31/1990 era:
“(2)Transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.”
Prin legea 223/2020 se modifica art 202 alin (2) astfel:
“(2) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.”

“La articolul 202, alineatele (2^1)-(2^4) se abrogă.

La articolul 203, alineatul (3) se abrogă.”

Articolul 204 alin (3) din Leagea 31/1990 era:

“(3)Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se aplică şi în cazul schimbării denumirii ori în cel al continuării societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.”

Prin legea 223/2020 se modifica art 204 alin (3) astfel:
“(3) Dispozițiile art. 17 alin. (1) se aplică și în cazul schimbării denumirii
Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati.