Pe data de 21.07.2019 a intrat in vigoare  Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Aceasta Lege atrage dupa sine o serie de schimbari importante pentru entitatile juridice din Romania in ceea ce priveste obligatia acestora de a face publice mai multe informatii cu privire la structura actionariatului si a beneficiarilor reali ai acestora.

Ai o firma inregistrata la Registrul Comertului pe teritoriul tarii? Iata ce ar trebui sa stii ca sa impiedici dizolvarea acesteia in regim “ automat” de catre ONRC sau de catre Tribunal.

 

Cum traducem termenul de beneficiar real?

Pe intelesul tuturor si tinand cont de variabilele Legii 129/2019, prin „beneficiarul real al unei societati” se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza societatea si/sau persoana fizica in numele careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

Notiunea de beneficiar real include o serie de aspecte diversificate explicate pe larg chiar pe: https://www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-nationala.

La ce se refera Registrul beneficiarilor reali

Societatile inmatriculate dupa intrarea in vigoare a acesteia (cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale), vor avea obligatia ca, atat la inmatriculare, cat si ulterior (anual sau ori de cate ori e nevoie), sa depuna prin grija reprezentantului legal declaratia privind beneficiarul real, in forma autentica sau data in fata unui reprezentant al Registrul Comertului. ( conform art. 56 )

Pentru societatile deja inmatriculate, legea stabileste un termen de 12 luni de la data intrarii sale in vigoare, pentru indeplinirea obligatiilor legale impuse. ( conform art. 62 )

 

Cum si cand se face inregistrarea beneficiarilor reali?

Obligatia de actualizare a informatiilor va fi continua pe perioada existentei societatii, existand obligatia ca o declaratie privind beneficiarul real sa fie depusa anual sau ori de cate ori intervine o modificare.

Declaratia anuala se depune la Registrului Comertului in care este inmatriculata persoana juridica in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale, iar daca intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Cine poate depune declaratia?

Decalaratia pe proprie raspundere o depune reprezentantul legal al societatii ( administratorul ), la Registrul Comertului si cuprinde: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta beneficiarilor reali ai societatii.

 

Care sunt amenzile in cazul nerespectarii legii 129/2019?

Nerespectarea dispozitiilor legii 129/2019 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

In situatia in care obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarii reali nu este respectata nici dupa aplicarea amenzii respective, societatea va putea fi dizolvata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului.