Orice societate își poate suspenda activitatea pentru o perioada de maximum 3 ani consecutivi. In aceasta situatie societatea inactiva isi pastreaza personalitatea juridica si de asemenea si drepturile si obligatiile corelative, atat din punct de vedere legal cat si contractual, avand totodata obligativitatea depunerii tuturor declaratiilor/bilanturilor catre Anaf.
Procedurile pentru suspendarea sau reluarea activitatii sunt relativ similare presupunand depunea la Registrul comertului a urmatoarelor acte:

  • Cerere de inregistrare
  • Declaratie pe proprie raspundere prin care se solicita suspendarea activitatii (in cazul reluarii activitatii se vor preciza activitatile pentru care se solicita autorizarea)
  • Hotararea AGA/ Decizia asociatului unic prin care se dispune suspendarea/ reluarea activitatii
  • Certificatul/ele constatatoare in original
  • Daca este cazul imputernicire speciala/ avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale.

De retinut

Expirarea duratei pentru care societatea a fost suspendata atrage dupa sine o serie de consecinte:

  • Societatea fi declarată inactivă de către ANAF
  • Fapta va fi înscrisă în cazierul fiscal al asociatului/ilor și administratorului/ilor
  • Dacă societatea este plătitoare de TVA, codul de TVA va fi anulat
  • Fapta inscrisa in cazierul asociatului/ilor si administratorului/ilor nu mai permite acestora, sa detina calitatea de asociat si/sau administrator pe nicio altă societate infiintata ulterior.

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE