Schimbarea sediului social este o actiune pe care o poate suporta orice business.

Cand se face concret?

 • La expirarea contractului de sediu pe care firma il avea
 • La identificarea unor oportunitati de afaceri in alte zone geografice

Procedura va avea loc, bineinteles la Registrul Comertului.

Care sunt documentele obligatorii?

 1. Cererea de înregistrare (original)
 2. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (original);
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/ CA/ directoratului sau, după caz, actul adiţional la actul constitutiv (original)
 4. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, copie –
 5. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit
 6. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 5, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social
 7. Certificatul de înregistrare (original)
 8. Actul constitutiv actualizat, în original
 9. Dacă este cazul:
  • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original)
  • alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie -);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 10. Dovezile privind platatarifului legal
  • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Cat te costa? 750 lei

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE