Sa presupunem ca:

Esti administratorul unei firme cu sediul in Judetul Prahova dar dumneavostra locuiti in Bucuresti si doriti sa schimbati sediul social pe noua adresa din capitala.

Procedura este existenta si nimic nu este imposibil.

Echipa noastra de specialisti va poate ajuta cu aceasta situatie, indiferent de judetul in care doriti aceasta modificare.

Daca te-ai hotarat, atunci tinem cont in primul rand de operaţiuni prealabile:

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri valabile.
 2. Cererea de înregistrare (original
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip

Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);

 • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului (original)
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, copie
 • Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit
 • Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social
 • Actul constitutiv actualizat, în original
 • Certificatul de înregistrare (original)
 • Dacă este cazul:
  • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 – original
  • alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie)
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 • Dovezile privind plata tarifului legal (tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a)

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE