Orice societate comerciala este administrata de unul sau de mai multi administratori. Nimic nou pana in punctul acesta.

Ceea ce nu multa lume stie, este faptul ca si acesta poate fi schimbat.

Aceasta procedura se poate realiza prin:

  1. prin votul tuturor asociaţilor, dacă administratorii au fost numiţi prin actul constitutiv,
  2. votul majorităţii absolute a asociaţilor şi a părţilor sociale (în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel), dacă administratorii au fost desemnaţi de către adunarea asociaţilor.

Administratorul va fi revocat şi va răspunde pentru daune atunci când încalcă interdicţia prevăzută în art. 197 alin. 2 din LSC. Astfel, pentru protejarea intereselor societăţii, legea interzice administratorilor să exercite, fără autorizarea adunării asociaţilor, mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, precum şi să facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice.
Condiţia autorizării asociaţilor poate fi considerată îndeplinită dacă la momentul numirii în funcţie asociaţii aveau cunoştinţă de mandatul administratorului sau de comerţul pe care acesta îl exercită, rămânând, desigur, ca într-un eventual litigiu administratorul interesat să probeze că a încunoştinţat pe asociaţi şi aceştia şi-au dat acordul. Adunarea va da autorizarea cu votul prevăzut de art. 192 alin. 1 din LSC, dacă în actul constitutiv nu se prevede altfel.

Se depune la Registrul Comertului:

  1. Hotararea AGA sau Decizia Asociatului unic prin care se revoca sau schimba administratorul
  2. Actul Constitutiv actualizat,
  3. Declaratia prin care se accepta mandatul administratorului si atesta indeplinirea conditiilor legale pentru a putea detine aceasta calitate
  4. Specimenul de semnatura al noului administrator.

Echipa AS-Juridic va poate oferi o mana de ajutor!

Cost: 850lei

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE