Radierea obiectului de activitatea se traduce simplu prin eliminarea/stergerea unuia sau mai multor coduri CAEN.
Cererea de inregistrare la Registrul Comertului trebuie sa contina si:
•    Actul modificator al Actului Constitutiv (Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Actionarilor sau Decizia Asociatului Unic/ Consiliului de Administratie/ Directoratului sau Actul Aditional la Actul Constitutiv respectiv);
•    Actul Constitutiv Actualizat;
•    Certificatul de inregistrare, in eventualitatea in care se schimba si codul principal de activitate.
•    Chitantele privind plata taxelor/ tarifelor legale;

  •  Declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de Administratori din care sa rezulte ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip;
    •    avizele prealabile prevazute de legile speciale;
    •    imputernicire speciala, avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale.

Daca va numarati printre cei care isi doresc acest lucru si sunteti in cautarea unui partener competent, transparent si eficient in aceasta procedura de radiere, nu ezitati sa ne contactati folosind urmatoarele date: office@as-juridic.ro/0722 436 149

Cost: 650 lei

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE