Administratorul societății este persoana fizică sau juridică, asociat sau neasociat, careîn baza mandatului încredintat aduce la indeplinire obiectul de activitate pentru care a fost constituita societatea, in limitele prevazute de lege sau de actul constitutiv.
Administratorul poate fi numit in functie pe o anumita perioada de timp sau i se poate conferi un mandat pe perioada nelimitata.
În situatia în care mandatul administratorului a expirat asociatul/îi este/sunt obligat/i fie să prelungească mandatul administratorului fie să numească un nou administrator.
Atunci când această obligație nu este îndeplinită, ANAF va trimite o notificare la sediul societății prin care persoanei juridice îi este adusă la cunostință aceasta neregulă și necesitatea remedierii ei în termen de 30 de zile.
Neîndeplinirea acestei obligații atrage o serie de repercusiuni, printre care:

  • Societatea fi declarată inactivă de către ANAF
  • Fapta va fi înscrisî în cazierul fiscal al asociatului/ilor si administratorului/ilor
  • Daca societatea este platitoare de TVA, codul de TVA va fi anulat
  • Fapta inscrisa in cazierul asociatului/ilor si administratorului/ilor nu mai permite acestora, sa detina calitatea de asociat si/sau administrator pe nicio alta societate infiintata ulterior.

Actele necesare pentru prelungirea mandatului administratorului sunt:

  • Hotărârea AGA sau Decizia asociatului unic privind prelungirea mandatului administratorului
  • Cerere de inregistrare
  • Dovada privind plata tarifului legal
  • Daca este cazul imputernicire speciala/ avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale
  • Actul constitutiv actualizat*

*Dacă mandatul administratorului se prelungeste pentru o altă perioadă decât cea prevazută inițial în actul constitutiv va trebui actualizat și acesta din urmă.

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE