Orice business se poate confunta la un moment dat cu modicarea obiectului de activitate. Piata este intr-o continua schimbare iar serviciile oricarei companii se modifica si se actualizeaza in functie de cererile existente.

Iata ca sunteti in fata situatiei de a schimba „ruta” aleasa pana acum.

Modificarea obiectului de activitate al firmei impune sa fiti la curent cu o serie de acte, fara de care nu puteti demara aceasta actiune.

Dosarul dumneavoastra trebuie sa contina:

 1. Cererea de înregistrare (original)
 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv respectiv, hotărârea membrilor GIE, GEIE, cu sediul în România (original)
 3. În cazul modificării obiectului de activitate al regiilor autonome, societăţilor cooperative şi organizaţiilor cooperatiste de credit, se vor depune, după caz:
  • hotărârea consiliului de administraţie, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes naţional, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administraţiei publice locale (original);
  • pentru societăţile cooperative hotărârea organului statutar (original);
  • pentru organizaţiile cooperatiste de credit: hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori sau actul adiţional modificator cu viza organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul (original);
 4. Actul constitutiv actualizat
 5. Dacă este cazul:
  • declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social,la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani– original;
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (original);
  • certificatul de înregistrare, în original
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie)
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
 6. Dovezile privind plata tarifului legal
  • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Daca totul vi se pare foarte complicat, echipa AS-Juridic va sta la dispozitie.

Tarif: 650 lei

Ne puteti contacta pe: office@as-juridic.ro pentru o oferta personalizata.

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE