MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN CONTUL 455 – “SUME DATORATE ACȚIONARILOR / ASOCIAȚILOR”

Inevitabil pe perioada funcționării unei societăți, asociatii/actionarii vor credita societatea pentru a putea desfășura activitatea. Fie că acest lucru se întâmplă imediat dupa înmatricularea societății la Registrul Comerțului, fie atunci când aceasta trece printr-o perioada mai delicata aceste sume sunt înregistrate în contabilitate în contul 455 cu denumirea marginală Sume datorate actionarilor/asociatilor.
În eventualitatea în care asociatul nu dorește sau nu poate recupera sumele creditate poate opta pentru majorarea capitalului social al societății.
Aceasta operațiune trebuie întregistrată la Registrul Comerțului pentru a putea fi opozabilă terților și a putea produce efecte.

Pentru majorarea capitalului social prin contul 455 veți avea nevoie de următoarele acte:

  • Hotărârea asociaților/decizia asociatului prin care se dispune majorarea capitalului social.
  • Actul constitutiv actualizat.
  • Contractele de credit dintre asociat și persoana juridică – acestea trebuie să fie scadente la data la care este depusă cererea de înregistrare la Registrul Comerțului.
  • Balanța contabilă atât înainte cât și după majorarea capitalului social
  • Raport de expertiză contabilă
  • Nota contabilă
  • Dacă este cazul împuternicire specială/avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale.

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE