Sediul secundar reprezinta  locul prin care se desfasoara integral sau partial activitatea contribuabilului, cum ar fi: un spatiu de lucru, un magazin de desfacere, un atelier, un depozit s.a.m.d

Contribuabilul/plătitorul are obligația de a declara organului fiscal central înființarea de sedii secundare (sucursala, birou, magazin, atelier, depozit și altele asemenea) – potrivit art.85, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

 Termen: 30 de zile de la data inființarii, pentru entitățile nou-inființate.

La ce sa fii atent

  • În cazul înființării de sedii secundare care au mai putin de 5 angajați,  au obligația de a declara înființarea acestora (art.85, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală) fără a se atribui cod de identificare fiscală (nu se înregistrează fiscal ca plătitoare de impozit pe venituri asimilate salariilor).

Practic, se completeaza si depune formularul 061 “Declarație privind sediile secundare” (Ordinul președintelui ANAF nr.3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal modificat prin ORDIN nr. 371/2016 din 20 ianuarie 2016 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal).

Formularul 061 se completează de către contribuabilii care înființeaza aceste sedii secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale.

Formularul 061 se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care înființează sediile secundare.

  • În cazul înființării de sedii secundare stabile care au cel putin 5 angajați, nu au obligația declarării acestora în baza formularului 061, dar au obligația să solicite înregistrarea fiscală a entităților respective, ca plătitoare de impozit pe veniturile din salarii sau asimilate salariilor (conform art.32, alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și art.85, alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

În acest sens se depune formularul 060 “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare” (Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal).

Formularul 060 se completează cu ocazia înființării/modificării datelor declarate anterior/radierii înregistrării fiscale.

Formularul 060 se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se afla punctul de lucru.

Totul ti se pare complicat iar timpul tau nu iti permite intreaga procedura?

Suntem aici ca sa iti oferim o mana de ajutor!

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE