Societatea pe acțiuni (SA) este una dintre cele cinci forme de organizare reglementate de legislaţia din Romania.

Este entitatea cea mai complexa din toate cele existente iar procesul de infiintare al unei astfel de societati este amplu si necesita asistenta unui specialist.

Primul lucru pe care trebuie sa il stiti: capitalul social al unei SA este impartit in acțiuni, iar obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.

O societate pe acţiuni poate fi constituita de cel puţin doi acţionari, care pot fi persoane fizice și/sau persoane juridice cu cetațenie, respectiv naționalitate, romana și straina.

Spre deosebire de un SRL, al cărui capital social nu poate fi mai mic de 200 de lei, capitalul social al unei S.A este echivalentul in lei al sumei de 25.000 de euro.

Etapele infiintarii unui S.A:

 1. se contureaza contractul societății, se subscriu acțiunile de catre fondatori și se organizeaza adunarea constitutiva.
 2. trebuie dobândită calitatea de personalitate juridică. În această a doua etapă are loc, de fapt, întocmirea contractului de societate.
 3.  subscrierea fondatorilor la acțiunile plasate la înființarea S.A. In contractul de societate trebuie să se arate aportul fiecăruia dintre fondatori, aceştia fiind obligați să achite acțiunile subscrise în valoare deplină până la convocarea adunării constitutive. Sumele se transferă la un cont provizoriu, deschis special în acest scop.

Ce documente sunt necesare la înregistrarea S.A

 1. In primul rând, trebuie întocmită documentația necesară și apoi depusă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza căruia solicitantul îşi stabileşte sediul profesional (ORCT).Rezervarea denumirii societății este primul pas în procedura de înfiinţare a unei SA. Astfel, solicitantul depune la ORCT, după achitarea taxei de registru la casierie, în cuantum de 72 de leio cerere de verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă (în original), completată cu trei denumiri, în ordinea preferințelor.

  După rezervarea denumirii, persoanele care doresc să înființeze o societate pe acțiuni trebuie să depună la registrul comerțului, în a cărui rază teritorială își stabilește sediul social, o cerere pe care ORCT o va adresa mai departe, în format electronic, Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

  ANAF-ul, va elibera adeverința care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. De asemenea, va fi depus la ORCT și documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (în copie). Dacă sediul social se află într-un apartament de bloc, atunci este obligatoriu să existe acordul asociației de proprietari, acordul vecinilor cu pereţi comuni.

  Nu uitati de:

  1. dovada privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de acţionari la capitalul social;
  2. actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise și vărsate la constituire, iar în cazul în care printre acestea figurează și imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate
  3. declarațiile pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice, reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
  4. actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului;
  5. specimenele de semnătură ale reprezentanților societății;
  6. avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007
  7. declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România (în original) şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
  8. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: 250 lei – taxele de registru; 150 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;

  Te-ai hotarat deja sa iti infiintezi un S.A?

  Costurile pentru acest serviciu sunt de 5000 de lei!

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE