Trebuie sa aveti in vedere, inca de la inceput ca Intreprinderea Individiuala este o entitate economica fara personalitate juridica. Da. Fara dubii.

Ea este organizare cu un intreprinzator persoana fizica si este reglementata prin Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008

Daca v-ati decis ca este forma potrivita pentru dumneavoastra, atunci sa trecem in revista ce anume aveti de facut.

Acte necesare / pasi

 1. Intocmiti documentatia necesara pe care trebuie sa o depuneti la Regsitrul Comertului (personal, la ghiseu, prin corespondenta sau prin birouril de asistenta si reprezentare din cadrul primariilor).
 2. Rezervarea denumirii prin depunerea la ORCT a cererii de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (original). Atasati cel putin 3 denumiri si achtati taxa de registru de 72 de lei.
 3. Tineti cont ca activitatea unui profesionist, titular al unei întreprinderi individuale, se compune din numele titularului întreprinderii, scris în întregime, sau din numele şi iniţiala prenumeluiacestuia, la care se adaugă sintagma “întreprindere individuală“.
 4. Inregistrarea la Registrul Comerţului a cererii de înregistrare şi autorizare a funcţionarii împreună cu dosarul cuprinzând urmatoarele:
 • cererea de înregistrare (original);
 • dovada verificării disponibilității și rezervării firmei (original);
 • cartea de identitate sau pașaportul titularilor întreprinderii individuale, în copie conformă cu originalul;
 • documente care atestă drepturile de folosință asupra sediului profesional/punctelor de lucru – original sau copie legalizată;
 • dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 230/2007 original).
 • specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică titulară a întreprinderii individuale (original);
 • declarația pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii (original);
 • chitantele privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE