Intreprinderea familiala  este acea formatiune economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.

Familia inseamna: soţul, soţia, copiii cu vârsta de cel putin 16 ani  dar şi rudele şi afinii până la gradul al patrulea.

Pentru a infiinta o astfel de entitate, trebuie parcurse anumite etape si luata in considerare legislatia in vigoare.

Cererea de înregistrare este primul act obligatoriu iar dosarul pentru constituirea unei IF, care se depune la oficiul registrului comerţului în raza căruia titularul îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor, trebuie sa contina si:

 1. dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei, prezentată anterior – original;
 2. cartea de identitate sau paşaportul fiecărui membru, în copie conformă cu originalul;
 3. anexa 1 privind înregistrarea fiscal
 4. documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru – original sau copie legalizată, aşa cum deja am precizat;
 5. specimenul de semnătură al reprezentantului IF – original. Specimenul trebuie depus la oficiul registrului comerţului (ORC) impreuna cu cererea de înregistrare şi poate fi dat în faţa notarului public, în formă legalizată, ori în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.
 6. declarația pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii

Mai e posibil sa aveti nevoie de:

 • precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional;
 • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere).
 • documentele doveditoare pentru pregatirea profesionala sau documentele care demonstreaza experienţa profesionala, în copie.

Concret, pentru demonstrarea calificrii, titularul IF trebuie să fie pregătit să prezinte unul sau mai multe dintre următoarele documente:

 1. diploma;
 2. certificatul sau adeverința prin care se dovedește absolvirea unei instituții de învațamant;
 3. certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condițiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
 4. certificatul de competență profesională (cartea de meșteșugar, carnetul de muncă al solicitantului, declarație de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfășura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localității respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiționale artizanale);
 5. atestatul de recunoaștere și/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
 6. atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinatate, în afara sistemului de învăţământ etc.

Daca ai nevoie de ajutor, nu ezita sa ne contactezi!

Echipa noastra de specialisti iti garanteaza ca in timp record problema ta va fi rezolvata!

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE