cesiune parti sociale firma

CESIUNEA PĂRȚILOR SOCIALE / COOPTAREA / EXCLUDEREA UNUI ASOCIAT

Conform art. 202 al. 1 din Legea Societăților nr. 31/1990 transferul părților sociale între asociați este liberă.
Transmiterea părților sociale către o terță persoană însă, nu se poate face decât cu o majoritate cerută de lege, cel puțin trei pătrimi din capitalul social, conform al. 2 al aceluiași articol.
O altă condiție este publicarea Hotărârii AGA în Monitorul Oficial partea a IV a, pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care orice persoană interesată poate formula o cerere de opoziție.
O soluție pentru a evita acest termen ar fi cooptarea în societate a terțului, prin majorarea capitalului social, după care se poate face cesiunea propriu-zisă între asociați, aceste modificări se pot face în 6 zile.

Tarif: 950 lei

Pentru a putea opera transmiterea părților sociale la registrul comerțului va fi nevoie de următoarele acte:

  • Hotararea AGA/ Decizia asociatului unic prin case de dispune cesiunea partilor sociale
  • Contractul de cesiune de parti sociale
  • Cartea de identite a noului asociat
  • Declaratie pe proprie raspunde ca indeplineste conditiile legale pentru a putea detine calitatea de asociat/asociat unic
  • Actul constitutiv actualizat
  • Daca este cazul imputernicire speciala/ avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE