Schimbarea sediului social a unui srl este o procedură bine cunoscută de către toti operatorii economici.
Urmare a schimbării sediului social, se pune intrebarea: “Ce se întamplă cu autoturismele înmatriculate pe societate?”.
Răspunsul este că, documentele precum talonul și cartea mașinii, trebuie schimbate întrucat, adresa sediului social pe ce certificatul de înregistrare al societăți a fost și el modificat.
Actele necesare pentru înscrierea modificărilor adresei noului sediu social la DITL/ANAF/Poliție:
 • CIV auto, în original și copie;
 •  Vechiul talon în original
 • Actele primite de la Registru Comerțului, ca dovadă a schimbării sediului social, împreună cu Hotărârea AGA, documente în copie;
 • CUI societate, copie.
 • Copia asigurării RCA cu valabilitate
Servicii complete:
 • DITL – schimbarea rolului fiscal de la vechea adresă a sediului, la cea noua.
 • Poliție –  dobândirea certificatului de înmatriculare actualizat cu noua adresă

Pret: 850 lei/autoturism + taxe legale

Mai e posibil sa aveti nevoie de:

 • precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional;
 • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere).
 • documentele doveditoare pentru pregatirea profesionala sau documentele care demonstreaza experienţa profesionala, în copie.

Concret, pentru demonstrarea calificrii, titularul IF trebuie să fie pregătit să prezinte unul sau mai multe dintre următoarele documente:

 1. diploma;
 2. certificatul sau adeverința prin care se dovedește absolvirea unei instituții de învațamant;
 3. certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condițiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
 4. certificatul de competență profesională (cartea de meșteșugar, carnetul de muncă al solicitantului, declarație de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfășura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localității respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiționale artizanale);
 5. atestatul de recunoaștere și/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
 6. atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinatate, în afara sistemului de învăţământ etc.

Daca ai nevoie de ajutor, nu ezita sa ne contactezi!

Echipa noastra de specialisti iti garanteaza ca in timp record problema ta va fi rezolvata!

Intra in legatura cu un specialist

CONTACTEAZA-NE